خوراک میگو

8231

راهنمای خوراک میگو

این خوراک‌ها ازنظر علم تغذیه بالانس شده و برای حداقل FCR و رشد حداکثر طراحی ‌شده است. هدف به دست آوردن رشد بهتر و FCR کمتر از طریق مدیریت غذادهی است.

NRاستارتر ۱استارتر ۲استارتر ۳رشد ۱رشد۲پایانی
سایز میگو(گرم)PL12-1۱-۲۲-۵۵-۸۸-۲۰بیش از ۲۰
نوعکرامبلکرامبلپلتپلتپلتپلت
قطر خوراک(میلیمتر)۵/-۱۱-۵/۱۲/۱۵/۱۲۵/۲
طول خوراک(میلیمتر)۲۳۴۴
تـــرکیبـــــات
رطوبت (حداکثر )۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
پروتئین۴۵-۴۳۴۴-۴۲۴۳-۴۱۴۲-۴۰۴۰-۳۸۳۸-۳۷
چربی۱۰-۸۱۰-۸۱۰-۸۹-۷۹-۷۹
فیبر۵/۳-۲۵/۳-۲۵/۳-۲۵/۳-۲۵-۳-۲۵/۳-۲
خاکستر۱۴-۱۲۱۴-۱۲۱۳-۱۱۱۴-۱۲۱۴-۱۲۱۴-۱۲

به‌ هرحال جهت حصول این نتایج یک مدیریت  صحیح تغذیه و شرایط محیطی مناسب موردنیاز است. افزایش غذادهی در مواقعی که میگو در شرایط نامناسبی  به سر می‌برد تنها باعث افزایش FCR، کاهش کیفیت آب و همچنین کاهش سرعت رشد می‌گردد.

این جدول غذادهی تنها به عنوان یک راهنما و به منظور بهینه‌سازی مصرف خوراک پیشنهاد می گردد.

میانگین وزن(گرم)نوع خوراکمیزان غذادهی روزانه(درصد)دفعات غذادهی(مرتبه در روز)رشد مورد انتظار(گرم/هفته)
۱۲PL(هفته اول)استارتر۱۱۰-۲۵۲ 
۲/۰تا۱استارتر۱۵-۱۰۲ 
۱تا۲استارتر۲۷/۴-۹/۴۴ 
۲تا۳/۵استارتر۳۵/۴-۶/۴۴۱
۳/۵تا۵استارتر۳۲/۴-۴/۴۴۲۵/۱
۵تا۶رشد۱۲/۴-۳/۴۶>4/1
۶تا۸رشد۱۸/۳-۴۶>4/1
۸تا۱۰رشد۲۶/۳-۸/۳۶>4/1
۱۰تا۱۲رشد۲۴/۲-۵/۳۶>4/1
۱۲تا۱۳رشد۲۳-۲/۳۶>4/1
۱۳تا۱۵رشد۲۶/۲-۸/۲۶>4/1
۱۵تا۱۷رشد۲۴/۲-۶/۲۶>4/1
۱۷تا۲۰رشد۲۲-۴/۲۶>4/1
۲۰تا۲۲پایانی۴/۱-۸/۱۶>4/1
۲۲تا۲۴پایانی۲/۱-۴/۱۶>1
بیش از ۲۴پایانی۱/-۲/۱۶>1

تذکرات: شرایط خاص مزرعه می‌تواند بر میزان غذادهی مؤثر باشد، در اینجا شاخص‌هایی جهت تنظیم میزان غذادهی آمده است.

  • هم‌زمانی پوست‌اندازی: پوست‌اندازی همه میگوها باید در یک‌زمان انجام گیرد. میزان غذادهی باید تا حدود ۵۰ درصد در هنگام پوست‌اندازی کاهش یابد.
  • مشکلات اکسیژن: هنگامی‌که اکسیژن محلول در صبحگاه خیلی پایین باشد (کمتر از ppm 4)، غذادهی وعده شب و عصر باید لغو گردد. میزان غذادهی هر وعده باید به همان اندازه باقی بماند، بنابراین میزان غذادهی داده‌شده به‌صورت متناسب کاهش می‌یابد.
  • سینی‌های غذادهی: سینی‌های غذا باید بعد از ۳۰ دقیقه کنترل شود چنانچه کل غذا مصرف نشده باشد ،میزان غذای روز بعد باید به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد. چنانچه برای دو روز متوالی ، تمام سینی‌های غذا بعد از ۳۰ دقیقه کاملاً خالی‌شده باشد، میزان غذادهی می‌تواند به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.
  • چنانچه میزان رشد مشاهده ‌شده از میزان مورد انتظار کمتر باشد میزان غذادهی باید به‌طور متناسب کاهش یابد. به‌عنوان‌ مثال یک میگو ۱۰گرمی که تنها ۲/ ۱ گرم رشد می‌کند، تنها باید به میزان ۱۷/۳ درصد به‌جای ۷/۳ درصد غذادهی شود  همواره از میانگین دو هفته قبل از پوست‌اندازی استفاده نمایید.
  • هنگامی‌که دمابالای ۳۴ درجه سانتی‌گراد باشد، وعده‌غذای ۱ یا ۳ بعدازظهر را لغو نمایید.
  • هنگامی‌که دما بیشتر از ۲۶درجه سانتی‌گراد باشد به ازای هر درجه سانتی‌گراد کمتر از ۲۶ حدود ۲۰ درصد میزان غذادهی را کاهش دهید. به‌عنوان‌مثال چنانچه دما ۲۴ درجه سانتی‌گراد باشد، میزان غذادهی باید ۴ درصد باشد، تنها ۴/۲  غذادهی نمایید(%۴*%۶۰).

زمان‌های غذادهی

دو مرتبه در روز: ۵۰ درصد خوراک ساعت ۷ صبح و۵۰ درصد ساعت ۴ بعدازظهر

چهار مرتبه در روز: ۳۰ درصد خوراک ساعت ۷ صبح، ۲۰ درصد ساعت ۱ بعد ظهر ، ۳۰ درصد ساعت ۷ بعد از ظهر و ۲۰ درصد ساعت ۱ بامداد.

شش مرتبه در روز: ۲۰ درصد ساعت ۷ صبح، ۱۵ درصد ساعت ۱۱ صبح، ۱۵ درصد ساعت  ۳ بعد از ظهر، ۲۰ درصد ساعت ۷ بعد از ظهر، ۱۵ درصد ۱۱ بعدازظهر و ۱۵ درصد ۳ بامداد.

چنانچه یک وعده‌ غذادهی به علت پایین بودن اکسیژن محلول یا بالا بودن دمای آب انجام نشود، میزان غذادهی در وعده‌های بعدی نباید افزایش یابد. بنابراین میزان کل غذادهی کاهش خواهد یافت.

محاسبه برآورد توده‌ زنده (بیوماس) استخرها:

  • از تور ماشک جهت گرفتن میگوها در نواحی مختلف یک استخر استفاده نمایید. سطح تحت پوشش تور را برآورد نمایید و تعداد میگوها را شمارش نمایید، میانگین بگیرید و سپس در مساحت کل استخر ضرب نمایید. جهت به دست آوردن تعداد میگوها عدد به‌دست‌آمده را با تعداد پست لارو ذخیره‌سازی شده مقایسه نمایید.
  • میگوها را وزن کنید و سپس وزن متوسط میگوها را به دست آورید.
هفتهوزن متوسطgrتعداد میگوهااکسیژن محلول در ساعت ۵ صبح ppmNH3ppmPhساعت ۵ بعدازظهرشوریpptدما در ساعت ۲بعدازظهرCمیزان کل غذادهی هفتگیkgبیوماس برآوردشده kgFCRهفتگیملاحظات
۰           
۱           
۲           
۳           
۴           
۵           

جدول بالا نمونه‌ای از چگونگی ثبت و کنترل میزان غذادهی است. با برآورد توده زنده(بیوماس) هفتگی و مقایسه آن با هفته گذشته، می‌توان FCR نظری هفته گذشته خود را به دست آورد.

برآورد توده زنده (بیوماس) – میانگین وزن = تعداد میگو

FCR هفتگی = میزان کل غذادهی هفتگی ÷ (توده زنده برآورد شده این هفته kg – توده زنده برآورد شده هفته گذشته kg)

چنانچه این FCR خیلی بالا باشد (>2) یا خیلی پایین باشد (<1)، مزرعه‌دار می‌تواند میزان غذادهی خود را تنظیم کند.

از آن جای‌که برخی شرایط (پوست‌اندازی یا خطای نمونه‌برداری) می‌توانند بر نتایج یک هفته تأثیر داشته باشند، جهت به دست آوردن نتایج صحیح توصیه می‌گردد میانگین دو تا سه هفته گذشته را به دست آوردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پودر ماهی خالص
پودر ماهی
sayadanjavan

پودر ماهی خالص

خرید فروش و تولید پودر ماهی خالص با کیفیت و ارزان قیمت بیشترین میزان استفاده از پودر ماهی در صنعت طیور است . که درصد

ادامه مطلب »
خرید پودر ماهی متوتا
پودر ماهی
sayadanjavan

پودر ماهی متوتا

خرید فروش پودر ماهی متوتا با قیمت ارزان. ماهی متوتا یا پودر ماهی ماهی متو نیز می شناسیم که جز ماهیان کوچکی است که از

ادامه مطلب »
خرید پودر ماهی ساردین
پودر ماهی
sayadanjavan

پودر ماهی ساردین

خرید فروش پودر ماهی ساردین جنوب ارزان قیمت . خرید پودر ماهی ساردین از شرکت های معتبر باعث می شود که شما یک محصول خالص

ادامه مطلب »